Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แสดงความคิดเห็น..?

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกบัเว็บไซต์นี้
 


รับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวังมะด่านพิทยาคมสู่อาเซีย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ 

 
กิจกรรมถวยราชสดุดีรัชกาลที่ 6

กิจกรรมการถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖ พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย ลูกเสือ-เนตรนารี

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2556

กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2556

ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวงได้มีกำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2556 ในวันที่ 26 พ.ย. 56 นั้น ทางโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3

Administrator

นายชาลี  ดายี่

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม

Advertisement

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา